سایز کاغذ A6 ،A5 ،A4 ،A3 ،A2 ،A1 ،A0 و فرمول ساده محاسبه آن
لطفا نظردهید: 22 امتیاز 4.5
دسته بندی ها

آموزش چاپ

لیتوگرافی چیست ؟

 لیتوگرافی فرایندی است که ما طی آن صفحه‌هایی فلزی از جنس آلومینیوم موسوم به زینک را می‌سازیم . از این صفحه‌ها در…