دسته بندی

آموزش چاپ

لیتوگرافی چیست ؟

 لیتوگرافی فرایندی است که ما طی آن صفحه‌هایی فلزی از جنس آلومینیوم موسوم به زینک را می‌سازیم . از این صفحه‌ها در…