دسته بندی

آموزش فتوشاپ مبتدی، متوسط، حرفه ای برای همه!

فتوشاپ جامع ترین نرم افزار ویرایش تصاویر است ، از کاربرد های فتوشاپ میتوان به روتوش تصویر ، خلق تصاویر جدید ، طراحی کارت ویزیت ، تراکت تبلیغاتی و… اشاره کرد . آموزش فتوشاپ یکی از مباحثی است که در آکادمی طرحان به صورت تخصصی به آن پرداخته می‌شود و شما می‌توانید با استفاده از آموزش های رایگان و کاربردی به سادگی به یادگیری فتوشاپ بپردازید .

در فضای مجازی دوره های متفاوتی از آموزش های فتوشاپ در دسترس می‌باشد اما این که شما فتوشاپ را چگونه و از چه منابعی بیاموزید نکته بسیار مهمی می‌باشد .

یک آموزش فتوشاپ استاندارد میبایست :

به صورت تصویری باشد
واضح و شفاف و دارای سطح بندی باشد
دارای پشتیبانی آموزشی باشد

ایجاد کادر دور عکس در فتوشاپ

‪‪‪‫‫‪‪‪‪برای افزودن جذابیت بصری به یک تصویر می توانید با استفاده از نرم افزار فتوشاپ در اطراف آن، کادر ایجاد کنید…