ایجاد یک عکس دستکاری شده با موضوع شکوه باقی مانده در فتوشاپ

اکنون با یکی دیگر از آموزش های فتوشاپ با عنوان عکس دستکاری شده ، در مجموعه طراحی طرحان، در خدمت شما هستیم .

برای ایجاد یک عکس دستکاری شده ، مراحل زیر را انجام دهید :

عکس دستکاری شدخ

مرحله اول :

ایجاد یک سند در ابعاد ۲۵۰۰ / ۲۵۰۰ پیکسل .

عکس دستکاری شده

مرحله دوم :

عکس صخره را وارد سند اصلی کنید . سپس از آن یک کپی گرفته و به background 1 تغییر نام دهید . حال توسط ctrl + t تغییر اندازه می‌دهیم .

عکس دستکاری شده

مرحله سوم :

لازم است تا به عکس صخره مقداری رنگ اضافه کنید . برای اضافه کردن رنگ به مسیر Layer > New Adjustment layer > Hue and Saturation رفته و مقادیر زیر را وارد کنید .

Hue : -10
Saturation: -35
Lightness: 0

سپس لایه Adjustment Layer را به clipping mask تبدیل کنید .

عکس دستکاری شده

عکس دستکاری شده

مرحله چهارم :

در این مرحله باید قسمت‌هایی از صخره را تنظیم کنید . بنابراین عکس غروب دریا را وارد سند کرده و آن را به background 2 تغییر نام داده و توسط ابزار crop قسمتی از صخره را انتخاب کنید ، طوری که با صخره های عکس اولیه یکسان به‌نظر برسد .

عکس دستکاری شده

عکس دستکاری شده

پس از انتخاب صخره ها آن را تغییر اندازه خواهید داد . CTLR + T. شما باید از دو طرف تصویر صخره را بکشید ، طوری‌که با صخره‌های قبلی یکسان به‌نظر برسند . مانند نمونه زیر :

عکس دستکاری شده

حال باید تصویر را به طور افقی دوران دهید . برای این کار به مسیر Edit > Transform > Flip Horizontal بروید .

عکس دستکاری شده

مرحله پنجم :

ابزار پاک کن “Eraser”را انتخاب و مقادیر زیر را وارد کنید .

Brush Size: 350px

Hardness: 0%

Opacity: 52%

Flow: 55%

سپس قسمت‌های هایلایت شده را ماسک کنید .

مانند شکل زیر :

عکس دستکاری شده

عکس دستکاری شده

مرحله ششم :

با رفتن به منوی نوار تنظیم ، یک Hue and Saturation را به عنوان یک clipping mask روی تصویر ایجاد شده با مقادیر زیر ایجاد می‌کنیم :

Hue : +32

Saturation : -49

Lightness: 0

عکس دستکاری شده در ادامه یک Brightness/Contrast را هم به عنوان clipping mask با مقادیر مشخص شده ایجاد می‌کنیم .

Brightness : +5
Contrast : -26

عکس دستکاری شده بعد از تنظیم نور و رنگ ، تصویر باید به شکل زیر درآمده باشد .

عکس دستکاری شده

مرحله هفتم :

در یک لایه جدید توسط ابزار قلم‌مو یک دایره در مرکز تصویر با رنگ مشکی ایجاد کنید .

Brush size: 1500px

Hardness: 0%

Opacity: 35%

Flow: 100%

Color: #ffffff

عکس دستکاری شده

عکس دستکاری شده

مرحله هشتم :

حال تمام لایه ها را وارد یک گروه کنید . توسط CTRL + G

دستکاری عکس

مرحله نهم :

به قسمت اصلی می‌رسیم در اینجا شما باید تصویر مدل را وارد سند اصلی کنید . سپس آن را به Arrowman تغییر نام دهید .

دستکاری عکس

مرحله دهم :

یک Hue and Saturation دیگر نیز به عنوان clipping mask به لایه مدل اضافه کنید .

Hue : -180

Saturation: -63

Lightness: -7

عکس دستکاری شده

عکس دستکاری شده

مرحله یازدهم :

در اینجا باید بخش‌هایی از تصویر مدل را ماسک کنیم . پس لایه مدل را انتخاب کرده و بر روی گزینه ADD LAYER MASK کلیک کنید .

عکس دستکاری شده

حال باید بخش‌هایی از پاهای مدل را ماسک کنیم .

Brush size: 125px

Hardness: 0%

Opacity: 26%

Flow: 100%

قبل از ماسک

عکس دستکاری شده

بعد از ماسک

عکس دستکاری شده

مرحله دوازدهم :

این مرحله یک مرحله کاملا اختیاری است .

یک لایه جدید ایجاد کرده و نامش را به LIGHT تغییر دهید . سپس آن را به زیر لایه مدل بکشید .

حال باید توسط ابزار قلم‌مو با مقادیر زیر مقداری نور به مدل اضافه کنید . دلیل این کار برجسته کردن و طبیعی جلوه دادن مدل است تا ایستادگی مرد بیشتر جلب توجه کند .

Brush size: 80px

Hardness: 0%

Opacity: 34%

Flow: 100%

Color: #ffffff

عکس دستکاری شده

تصویر باید شبیه زیر شده باشد .

عکس دستکاری شده

مرحله سیزدهم :

یک لایه جدید با نام DARK ایجاد کنید . سپس با ابزار قلم‌مو در قسمت‌های مشخص شده ای که با رنگ قرمز مشخص شده است ، نقاشی کنید .

رنگ سفید در نظر گرفته شده است .

Brush size: 1000px

Hardness: 0%

Hardness: 0%

Opacity: 30%

Flow: 100%

Color: #000000

عکس دستکاری شده

تا اینجا باید چیزی شبیه شکل زیر داشته باشید :

عکس دستکاری شده

مانند مراحل قبل لایه‌های طراحی شده مرد را با دستور CTRL + G وارد یک گروه می‌کنیم .

مرحله چهاردهم :

ابزار قلم‌مو را انتخاب و براش SNOW را که در پوشه دانلود قرار دارد وارد فتوشاپ کنید و مقادیر زیر را تنظیم کنید .

Brush size: 1600px

Hardness: 0%

Opacity: 90%

Flow: 100%

Color: #ffffff

عکس دستکاری شدهبا دقت شروع به قرار دادن دانه های برف با فاصله مناسب در تصویر کنید .

عکس دستکاری شده

اگر دقت کنید دانه‌های بزرگ برف شاید جالب به نظر نرسند ، اما نگران نباشید با استفاده از یک براش نرم از شر آنها خلاص خواهیم شد .

به تصویر زیر دقت کنید .

عکس دستکاری شده

مرحله پانزدهم :

یک لایه دیگر به نام۲ SNOW ایجاد کنید و مقداری برف اضافه کنید . سپس لکه‌های ناخواسته را توسط پاک کن از بین ببرید . بعد از آن به مسیر Filter > Blur > Motion blur رفته و تنظیمات زیر را اعمال کنید .

Angle : 30

Distance : 45

عکس دستکاری شده

عکس دستکاری شده

مرحله شانزدهم :

برای اضافه کردن عمق بیشتر ، باید کمی دیگر برف ریز به تصویر اضافه کنید . این بار در یک لایه دیگر به نام SNOW 3 با مقادیر زیر مقداری برف اضافه کنید .

Brush size: 900px

Hardness: 0%

Opacity: 90%

Flow: 100%

Color: #ffffff

عکس دستکاری شدهو نتیجه این چنین خواهد شد .

عکس دستکاری شده

مرحله هفدهم :

مانند مرحله ۱۵ باید دانه های برف را مقداری بلور کنیم . پس به مسیر زیر رفته و مقادیر را وارد کنید .

Filter > Blur > Motion Blur

Angle : 25

Distance : 112

عکس دستکاری شدهسپس OPACITY لایه SNOW 3 را به ۵۰% کاهش دهید .

عکس دستکاری شده

تمام لایه های برف را وارد یک گروه کنید CTRL+G

عکس دستکاری شده

مرحله هجدهم :

قدم بعدی اضافه کردن افزایش رنگی به تصویر است . بهترین گزینه برای این کار color balance است . مقادیر زیر را وارد کنید .

LAYER_NEW ADJUSTMENT LAYER_COLOR BALANCE

Color levels : +5, -5, -5

Tone Balance : Midtones

ضمنا گزینه Preserve luminosity: check را تیک بزنید .

عکس دستکاری شده

عکس دستکاری شده

مرحله نوزدهم :

توسط فیلتر CURVES با مقادیر زیر به تصویر عمق بیشتری می‌دهیم .

Output: 232

Input: 22

و سپس color balance را با تنظمات زیر اعمال میکنیم

Color levels : +5, -5, -5

عکس دستکاری شده

مرحله بیستم :

در مرحله آخر نیز با تنظیم یک لایه رنگ به کارمان پایان می‌دهیم .

Blending: Soft Light

Opacity: 100%

Fill: 100%

عکس دستکاری شدهو این هم نتیجه پایان کار و یک عکس دستکاری شده :

عکس دستکاری شده

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type