پیشنهادات ، انتقادات و تماس با ما

در صورتی که هر گونه نظر یا دیدگاهی در جهت بهبود فعالیت آکادمی طرحان دارید ، آن را با ما در میان بگذارید و مطمئن باشید که دیدگاه شما برای ما ارزشمند است .

دیدگاه شما ممکن است پیشنهاد یا انتقاد باشد یا ممکن است نیازی باشد که ما بتوانیم آن را برآورده کنیم ، پس با ما صحبت کنید .

نکته : اطلاعات نام و نام خانوادگی و شماره تلفن کاملا اختیاری هستند و میتوانید در صورت عدم تمایل آن ها را وارد نکنید