بانک ملت به عنوان یکی از پرچمداران بانکداری الکترونیک از اولین بانک هایی بود که در ایران به ارزش تبلیغات گرافیکی و تاثیر گذار پی برد و در همان سال های ابتدایی راه اندازی سیستم های بانکداری الکترونیک هزینه بسیاری در زمینه تبلیغات نمود . یکی از طراحان برجسته مجموعه طراحی طرحان خانم مهندس حسینی تعداد زیادی از پوستر های بانک ملت را که در بسیاری از شعب نصب شده بودند و اغلب دیده اید را طراحی نموده اند . این طراحی ها همگی از فیلتر کارشناسان روابط عمومی و امور تبلیغات بانک ملت عبور کرده اند و همگی آن ها حداکثر امتیاز لازم جهت تایید طرح را دریافت نمودند.

امتیاز شما به این مطلب