لوگو پژوهشگاه هنر مقدس ۱

لوگو پژوهشگاه هنر مقدس ۱

لوگو پژوهشگاه هنر مقدس ۲

لوگو پژوهشگاه هنر مقدس ۲

نوع : لوگو پلاتین

این لوگو به سفارش پژوهشگاه هنر مقدس استان اصفهان توسط خانم مهندس کاروان طراحی و اجرا شده .

امتیاز شما به این مطلب