markaz-motaleat

نوع : لوگو پلاتین

مرکز مطالعات تصویری اصفهان یکی از مراکز دولتی در زمینه هنر می باشد . این مرکز به دلیل هنری بودن فعالیت کاریشان از یک سو لوگو ای با قابلیت برقراری ارتباط در لحظه اول نیاز داشتند و از سوی دیگر یک لگو  برای نمایش هرچه بهتر هنری بودن فعالیتشان از همین رو سرکار خانم کاروان این لوگو تلفیقی ( پیکتوگرام و تایپو گرافی ) را برای این مرکز طراحی نمودند .

 

امتیاز شما به این مطلب